Par akadēmiju

Tiešsaistes akadēmija “Nākotnes prasmes” (Future Skillset) ir domāta ikvienam jaunietim, kurš vēlas attīstīt savas prasmes un talantus, lai gūtu panākumus darba tirgū, uzņēmējdarbībā vai sociālajos projektos.

Akadēmija ir veidota, domājot par jauniešiem, kuri ir savas karjeras attīstības sākumā, un tā sniedz noderīgus padomus, jaunas zināšanas un aktuālu informāciju par:

  • pieprasītākajām prasmēm, kas nepieciešamas mūsdienu darba un biznesa pasaulē
  • darba tirgus prasībām, padomiem un ieteikumiem
  • kā izmantot savu talantu, lai uzsāktu biznesu
  • kā izveidot ietekmīgu sociālo projektu, lai glābtu pasauli.

Aicinām atstāt atsauksmes par akadēmiju, sazinoties ar mums pa e-pastu info@juc.lv

Vai esi gatavs uzsākt ceļojumu, atklājot savas stiprās puses un talantus un apgūstot jaunas prasmes? Nākotnes prasmju akadēmija palīdzēs tavā personīgajā un profesionālajā pilnveides ceļā. Tajā pašā laikā tā sniegs nepieciešamos rīkus, lai stiprinātu savu profilu darba tirgū un biznesā, kā arī sniegs jaunāko informāciju par 21. gadsimtā nepieciešamajām prasmēm.

Kā tas darbojas?

Akadēmijas pamatā ir pašmācība, un tā ietver četrus kursus, kurus tu esi laipni aicināts apgūt. Katram kursam ir lasīšanas daļa, pašizvērtējuma daļa un testa daļa. Jebkuru no kursiem tu vari apgūt sev vēlamajā laikā un secībā. Mācību pieredze akadēmijā ir lielisks veids, kā uzsākt savu karjeru un apgūt uzņēmēja prasmes, gūt panākumus darba tirgū vai izglābt pasauli. Pēc akadēmijas pabeigšanas neaizmirsti dalīties savos iespaidos ar draugiem un skolas biedriem.

1. kurss - Prasmes

Šajā kursā tu uzzināsi vairāk par nākotnes prasmju tendencēm. Kādas izmaiņas ir radījis tehnoloģiskais progress un globalizācija, un kas ietekmē darba vietu nākotni? Apzinoties gaidāmās izmaiņas, tu vari pielāgoties un būt priekšā citiem     .

2. kurss - Darba tirgus

Šis kurss sniedz norādījumus, kā iegūt savu sapņu darbu. Padomi un ieteikumi, kā izvērtēt un attīstīt savas prasmes, un kas būs tavas konkurences priekšrocības darba tirgū. Praktiski padomi par sevis prezentēšanu, gatavojoties savam nākamajam darbam: CV, LinkedIn, darba meklēšana, intervija un citas noderīgas lietas.

3. kurss - Bizness

Šis kurss iedvesmos uzsākt attīstīt savu biznesu. Iedomājies, ka tu varētu kļūt pats sev par priekšnieku un pat nodrošināt darba iespējas citiem cilvēkiem? Izklausās aizraujoši. Bet kā to īsti darīt reālajā dzīvē? Mēs tevi iepazīstināsim ar globālajām biznesa tendencēm, start-up un pašnodarbināto pasauli, tās iespējām un izaicinājumiem. Tu arī uzzināsi, kā izveidot savu biznesu. Mēs tev sniegsim padomus par praktiskiem rīkiem, kurus tu vari izmantot veiksmīgas biznesa idejas ģenerēšanai.

4. kurss – Izglāb pasauli

Šis kurss aizvedīs tevi mācību ceļojumā sociālās uzņēmējdarbības jomā. Vai ar manu darbu ir iespējams glābt pasauli? Vai es varu iemācīties būt par pārmaiņu vēstnesi? Kas galu galā ir sociālā inovācija? Kas ir nepieciešams pārmaiņu vēstnesim, lai sāktu savu darbību un attīstītos profesionāli? Mēs tev izskaidrosim dažādus jēdzienus, un tev būs pieejamas idejas, piemēri un mācību resursi, kas palīdzēs profesionāli domāt (un rīkoties!), radot pozitīvu sociālo transformāciju.

Rokasgrāmata darbā ar jauniešiem

Mēs esam radījuši arī rokasgrāmatu par nākotnes prasmēm, uzņēmējdarbību, darba tirgu un sociālajiem projektiem, ko jaunatnes darbinieki var izmantot darbā ar jauniešiem.

Šī rokasgrāmata ir pieejama latviešu un angļu valodā, un tā satur īpaši sagatavotas nodarbības praktiskai izmantošanai stundās un nodarbībās.

Nākotnes prasmes 2.0

Nākotnes prasmes (Future Skillset) 2.0 ir Erasmus+ programmas atbalstīts projekts, kura mērķis ir iedvesmot, izglītot un dot iespēju attīstīt nākotnē nepieciešamās personīgās un profesionālās prasmes. Projekta mērķis ir veicināt personīgo iemaņu attīstību jauniešiem, veicot virkni darbību, kas vērstas uz (1) personības attīstību, nodrošinot jauniešiem personisko prasmju apguvi, (2) izpratnes veicināšanu par personības attīstības un prasmju pilnveidošanas nepieciešamību un to labvēlīgo ietekmi uz dzīves kvalitāti, kā arī (3) uzņēmējdarbības gēna veicināšanu un orientēšanos uz karjeras attīstību jauniešu vidū.

Projekta īstenošana ir balstīta uz stratēģisko partnerību, kur vadošais partneris ir nevalstiskā organizācija Jauno uzņēmēju centrs “Jobs&Society” (Latvija), kuras mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, sniedzot profesionālus padomus uzņēmējdarbības uzsākšanai cilvēkiem, kuri domā par sava biznesa attīstīšanu. Projekta partneris ir SIA “Advancis Business Solutions” (Portugāle), kuru veido dinamiska un daudzveidīga profesionāļu grupa un kas darbojas apmācību un cilvēku vadības un līderības jomās.

Sapņu komanda

Signe Adamoviča

Akadēmijas autore

Līva Stūrmane

Akadēmijas autore

Gints Klāsons

Akadēmijas autors

Isabel Gomes

Akadēmijas autore

Helena Teixeira

Akadēmijas autore